Loader

Sklep

Izolacja i rozpraszanie drgań

Wibracje wywołane przez głośniki mogą przekształcić powierzchnie pomieszczenia w niepożądane źródła promieniowania dźwięku. Wibracje mogą również wywoływać szumy na wyjściu wrażliwych układów elektronicznych ze względu na zjawisko mikrofonii. Oczekująca na opatentowanie konstrukcja Carbide Base izoluje te wibracje we wszystkich kierunkach w wyjątkowo szerokim paśmie, gdy jest umieszczona pod elektroniką audio i głośnikami.

 

Oprócz izolacji, ważne jest również, aby zmniejszyć wielkość drgań rozproszonych i rozproszyć je w czasie. Carbide Base wykorzystuje specjalnie opracowane materiały wiskoelastyczne o wysokich współczynnikach strat, aby usunąć ponad 65% energii drgań przychodzących poprzez konwersję w ciepło. Niepożądane rezonanse są stłumione.

Tłumienie hałasów

Multi-Axis

Podstawa węglikowa składa się z oddzielnych części górnej i dolnej, zaprojektowanych w celu optymalizacji izolacji i rozpraszania drgań w kierunku pionowym i poziomym.

 

Górna część jest wykonana maszynowo z aluminiowego kęsa w celu zamontowania specjalnie opracowanego elementu wiskoelastycznego o nazwie ViscoRing™. Pierścień ViscoRing™ zapewnia pionową izolację drgań i jest wymienny w zależności od zamierzonego zakresu ciężaru nośnego. Standardowy górny otwór gwintowany 1/4″-20 może być wykorzystany do zamocowania końcówki kolca podłogowego lub adapterów gwintowanych do opcjonalnego montażu sprzętu lub głośników.

 

Dolna część składa się z oddzielnych, obrabianych maszynowo sekcji ze stali nierdzewnej. Wyjątkowo wytrzymałe łożyska kulkowe z cyrkonu oraz elementy wiskoelastyczne zwiększają poziomą izolację i tłumienie. Spód jest gwintowany w celu ułatwienia regulacji wysokości i może opcjonalnie akceptować kolce gwintowane 1/4″-20 do przebijania się przez dywan.

Zwiększenie przejrzystości

Niski współczynnik kształtu

Jeśli chodzi o materiały wiskoelastyczne zapewniające izolację, więcej niekoniecznie znaczy lepiej. To właśnie niski stosunek powierzchni podtrzymującej ciężar do powierzchni swobodnie wybrzuszającej się na zewnątrz pozwala na uzyskanie niskiej częstotliwości rezonansowej, a tym samym szerokiego pasma izolacji drgań. Terminem określającym ten współczynnik jest Shape Factor. Im niższy współczynnik Shape, tym większy potencjalny stopień izolacji.

 

Carbide Base jest kulminacją 2 lat badań i rozwoju w celu wdrożenia materiałów lepkosprężystych o współczynnikach kształtu znacznie niższych niż poprzednie konstrukcje. Duży rurkowaty kształt pierścienia ViscoRingmaksymalizuje powierzchnię, która może się wybrzuszać. Dzięki temu współczynnik Shape Factor stanowi około połowę dolnej granicy tradycyjnie stosowanej dla izolatorów elastomerowych. Tak niski współczynnik Shape Factor jest możliwy dzięki nowatorskiej konstrukcji górnej części Carbide Base. Krawędzie selektywnie usztywniają pierścień ViscoRing™, stabilizując go pod naciskiem, pozostawiając jednocześnie znaczną powierzchnię wolną od wybrzuszeń.

ViscoRings™

Wszystkie podstawy karbidowe mają ten sam rozmiar. Są one zoptymalizowane pod kątem wagi Twojego sprzętu poprzez wybór jednego z 3 dostępnych wymiennych pierścieni ViscoRings™. Poniżej przedstawiono zalecany zakres ciężaru nośnego dla zestawu 4 podstaw węglikowych z zainstalowanymi pierścieniami ViscoRing™. Pierścienie ViscoRings™ są najbardziej skuteczne, gdy są używane w pobliżu ich maksymalnych ciężarów nośnych.

 

Podczas gdy niektóre urządzenia izolacyjne wymagają różnych wersji dla różnych ciężarów, pojedyncza wersja Carbide Base może obsługiwać szeroki zakres ciężarów sprzętu poprzez prostą wymianę zainstalowanego pierścienia ViscoRing™.

Transmisyjność

Transmisyjność to stosunek energii wibracji przenoszonej na jedną stronę Carbide Base (np. z głośnika) do energii przenoszonej na drugą stronę (np. podłogę). Przenikalność mniejsza niż 1 oznacza pożądaną izolację drgań. Wszystko co jest większe od 1 jest wzmocnieniem wibracji.

 

Wszystkie pasywne wibroizolatory wykazują wzmocnienie drgań przy częstotliwościach bliskich częstotliwości rezonansowej urządzenia. Unikalna konstrukcja bazy karbidowej minimalizuje amplitudę tego wzmocnienia i ogranicza je do częstotliwości wokół lub poniżej progu słyszalności człowieka. Niskie częstotliwości są ważne do odizolowania, ponieważ przemieszczają się z niewielką impedancją w całym pomieszczeniu i sprzęcie jako wibracje przenoszone przez strukturę.

Współczynnik strat

Współczynnik strat, lub tangens delta, jest miarą tego, jak wiele energii drgań jest rozpraszane przez konwersję na ciepło z powodu zjawiska histerezy. Współczynnik strat równy 0 oznacza materiał doskonale sprężysty, w którym siła drgań występuje w fazie (w tym samym czasie) z towarzyszącym jej odkształceniem materiału. Współczynnik strat równy 1 wskazuje na doskonale lepki materiał, w którym siła i odkształcenie są dokładnie 90 stopni poza fazą, co powoduje całkowite rozproszenie energii drgań na ciepło.

 

Materiały wiskoelastyczne zastosowane w Carbide Base zostały zaprojektowane tak, aby charakteryzowały się wyjątkowo wysokim współczynnikiem strat w szerokim zakresie częstotliwości. Szary pierścień ViscoRing™ ma najwyższy współczynnik strat, a zaraz za nim niebieskie i czarne pierścienie ViscoRing™, które mogą wytrzymać większe obciążenia. Dla odniesienia, kauczuk naturalny ma współczynnik strat około 0,05.

Zdolność Carbide Base do rozpraszania drgań jest na tyle znacząca, że w sposób wymierny tłumi rezonanse w podpieranych urządzeniach. Poniższe wykresy przedstawiają drgania o niskiej częstotliwości w dolnej i bocznej ściance testowej obudowy głośnika, zmierzone przy użyciu kalibrowanego akcelerometru. Spadki i skoki przyspieszenia panelu, wskazujące na rezonanse, są skutecznie tłumione, gdy ten sam pomiar jest wykonywany przy użyciu podstawek karbidowych umieszczonych pod głośnikiem.

Panel dolny głośnika
Górna ścianka boczna głośnika

Przyspieszenie panelu głośnika mierzone za pomocą czujnika ACH-01, wzmocnienie 10 dB, z wykorzystaniem wymuszenia sinusoidalnego o częstotliwości od 35 do 150 Hz. Pomiary na podstawach karbidowych zaznaczone na niebiesko, a pomiary na kolcach podłogowych bezpośrednio na betonowej podłodze zaznaczone na czerwono. Szczegółowe informacje znajdują się w części dotyczącej pomiarów poniżej.

Media

Wymiary

Pomiary

Rozpraszanie drgań

Wiadomo, że obudowa głośnika ma znaczący udział w całkowitym promieniowaniu dźwięku przy jego niższych częstotliwościach rezonansowych[1]. Mimo, że prędkość powierzchniowa paneli głośnika jest niewielka, panele promieniują ze skutecznością wielokrotnie większą niż przetworniki. Wynika to z dużej powierzchni promieniowania paneli w stosunku do powierzchni promieniowania przetworników. Dźwięk wydobywający się z paneli obudowy może powodować słyszalne zniekształcenia i powinien zostać zminimalizowany. Tłumienie paneli obudowy jest jednym ze skutecznych sposobów na zmniejszenie amplitudy rezonansów[2].

 

Celem tego eksperymentu było ustalenie, czy umieszczenie Carbide Basepod głośnikiem może zredukować rezonanse niskich częstotliwości w panelach obudowy głośnika. Redukcja rezonansów paneli pomogłaby w ilościowym określeniu poprawy tłumienia drgań zapewnianej przez Carbide Base. Poprawa ta byłaby porównywana z przypadkiem podstawowym, w którym obudowa głośnika jest umieszczona na stalowych kolcach podłogowych na betonowej podłodze.

Głośnik testowy

W celu przeprowadzenia testów wibracyjnych najpierw skonstruowaliśmy testową obudowę głośnika. Stworzyliśmy własną obudowę, aby zminimalizować nieznane zmienne, które mogłyby wpłynąć na wyniki pomiarów. Obudowa została wykonana maszynowo z płyt polietylenowych o wysokiej gęstości (HDPE) o grubości 25 mm (1 cal) na zewnątrz i 50 mm (2 cale) na usztywnienia wewnętrzne. Dwa głośniki niskotonowe Accuton AS250-6-552 o średnicy 250 mm (10 cali) zamontowano po przeciwległych stronach obudowy. Głośniki niskotonowe zostały podłączone równolegle do wzmacniacza pracującego w klasie AB. Obudowa została uszczelniona o objętości wewnętrznej 129 litrów, co daje Qtc około 0,64. Wewnątrz obudowy nie znajdowało się żadne wypchanie. Całkowita masa obudowy z zamontowanymi głośnikami niskotonowymi wynosiła 83 kg (183 funty).

Pomiary

Ten eksperyment był ograniczony do pomiaru rozpraszania drgań, co jest czymś innym niż izolacja od drgań. Aby zmierzyć wibroizolację, źródło drgań i miejsce, w którym dokonuje się pomiarów, znajdują się zazwyczaj po przeciwnych stronach badanego urządzenia izolacyjnego. Im mniejsza jest transmisja energii drgań przez urządzenie na drugą stronę, tym większa jest izolacja. Możliwe jest, aby urządzenie osiągnęło wysoki poziom wibroizolacji przy jednoczesnym niskim poziomie rozproszenia drgań. Taki niedotłumiony izolator w niewielkim stopniu przyczyni się do usunięcia energii drgań z układu. Oscylacje mogą utrzymywać się długo po zadziałaniu siły wzbudzającej.

 

W naszym eksperymencie źródło drgań i miejsce pomiarów znajdowały się po tej samej stronie urządzenia izolacyjnego. Pomiary przeprowadzono na zewnętrznych panelach obudowy głośnika. Źródłem drgań była para głośników niskotonowych zamontowanych w tej samej obudowie. Pierwszy zestaw pomiarów wykonano na środku dolnej części obudowy. Drugi zestaw pomiarów wykonano na górnej części lewego panelu bocznego na wysokości 76 cm (30 cali) nad dnem obudowy. Pomiary przeprowadzono najpierw z obudową umieszczoną na stalowych kolcach podłogowych bezpośrednio stykających się z betonową podłogą. Ponownie dokonano tych samych pomiarów z obudową umieszczoną na Carbide Base.

 

Do pomiaru drgań wykorzystaliśmy piezoelektryczny czujnik akcelerometryczny ACH-01 firmy Measurement Specialties. Czujnik został przymocowany do obudowy za pomocą taśmy dwustronnej. Do wzmocnienia wyjścia analogowego czujnika ACH-01 zastosowano wzmacniacz z wbudowanym analogowym procesorem sygnałowym. Wzmacniacz został skalibrowany pod kątem czułości tego konkretnego czujnika ACH-01, co pozwala na pomiar przyspieszeń bezwzględnych. Z kolei wzmacniacz czujnika podawał swoje wyjście analogowe do interfejsu USB Tascam US-366, który służył do cyfrowego zapisu sygnału na komputerze PC. Sygnał sinusoidalny o przebiegu logarytmicznym od 35 Hz do 200 Hz podawany był do wzmacniacza klasy AB, który zasilał głośniki niskotonowe napięciem 3,8V.

 

Wykresy wodospadowe zostały wygenerowane z oknem 500 ms i czasem narastania 100 ms przez okres 400 ms przy rozdzielczości interwału plasterka 4,72 ms. Wykres wodospadowy został użyty do przedstawienia zaniku amplitudy drgań w czasie. Oś y przedstawia dB poniżej pełnej skali zarejestrowanego sygnału w stosunku do maksymalnego poziomu szczytowego przed obcięciem. Oś y została ograniczona do minimum -60 dBFS, aby uniknąć artefaktów związanych z podłogą szumów.

 

Niebieskie wodospady reprezentują pomiary z obudową na podstawach karbidowych, a czerwone wodospady reprezentują pomiary z obudową na stalowych kolcach podłogowych bezpośrednio stykających się z betonową podłogą.

Panel dolny

Na kolcach podłogowych
Na podstawach węglikowych

Górny panel boczny

Na kolcach podłogowych
Na podstawach węglikowych

Wyniki

Pomiary potwierdziły, że rezonanse niskich częstotliwości w panelach testowej obudowy głośnika zostały stłumione, gdy głośnik został umieszczony na podstawach karbidowych zamiast na kolcach podłogowych. Ten efekt tłumienia występował nie tylko lokalnie w pobliżu kontaktu z podstawami węglikowymi, ale również w miejscu znajdującym się w pobliżu przeciwległego końca obudowy. Zarówno amplituda, jak i zanik większości rezonansów obecnych w obu panelach zostały zredukowane, gdy głośnik znajdował się na podstawach karbidowych. Wyjątek stanowił rezonans przy 150 Hz, w którym nastąpił spadek amplitudy i początkowy spadek zanikania, a następnie niewielki wzrost zanikania poniżej -40 dBFS. W zakresie najniższych częstotliwości, gdzie rezonanse obudowy są najbardziej słyszalne, amplituda drgań została zredukowana w niektórych przypadkach o ponad 80%.

Referencje

[1] Bastyr, K. J., & Capone, D. E. (2003). O promieniowaniu akustycznym z obudowy głośnika. AES: Journal of the Audio Engineering Society, 51(4), 234-243.

[2] Juha Backman, Effect of panel damping on loudspeaker en vibration, 1996, Nokia Mobile Phones, Finland.

Instrukcje

Montaż pierścieni ViscoRings

1 Włóż dostarczony klucz imbusowy 2,5 mm w każdy z 3 otworów na górnej podkładce i odkręć znajdujące się tam śruby. Uwaga: Po całkowitym odkręceniu śruby pozostaną zachowane pod podkładką.

2 Rozepchnij górną i dolną część, aby uzyskać dostęp do zainstalowanego pierścienia ViscoRing™. Należy zachować cierpliwość przy rozdzieraniu, ponieważ pierścień ViscoRing™ może stać się lepki i wolno się rozdzielać. Dolna część może być częściowo niegwintowana w celu zwiększenia siły przebicia.

3 Wymienić pierścień ViscoRing™. Upewnić się, że nowy pierścień ViscoRing™ jest w pełni osadzony w dolnej części górnej części. Niewykorzystany ViscoRing™ należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jest rzeczą normalną, że nowo zainstalowane pierścienie ViscoRings™ osiadają i lekko się ściskają po początkowym okresie użytkowania.

4 Wyrównaj górne otwory w górnej części z otworami gwintowanymi w górnej części dolnej części. Wciśnij górną część na górę dolnej części.

5 Włożyć klucz imbusowy do górnych otworów i dokręcić znajdujące się w nich śruby. Po całkowitym zabezpieczeniu śruba przestanie się obracać. Nie dokręcać zbyt mocno. Naciśnięcie i lekkie skręcenie górnej części może pomóc w prowadzeniu śrub do ich otworów. Jeśli śruby nadal nie są dopasowane do swoich otworów, zdejmij górną część i spróbuj ponownie.

6 (Opcjonalnie) Odkręć dolną sekcję w razie potrzeby, aby zwiększyć wysokość podstawy węglikowej w celu wypoziomowania nierównych ładunków.

FAQ

– Co odróżnia Carbide Base od konkurencji?

Uważamy, że istnieją 3 podstawowe zalety Carbide Base w porównaniu z konkurencją:

  1. Niska częstotliwość rezonansowa we wszystkich kierunkach – Wyjątkowo szerokie pasmo izolacji drgań oznacza, że wszystkie słyszalne częstotliwości są izolowane, łącznie z najniższymi częstotliwościami, które najprawdopodobniej wzbudzają powierzchnie pomieszczenia. Inne urządzenia zapewniają ograniczoną szerokość pasma izolacyjnego lub są skuteczne tylko w niektórych kierunkach.
  2. Wysoki współczynnik strat – Specjalnie opracowane materiały wiskoelastyczne przekształcają ponad 65% energii drgań w ciepło, aby skutecznie tłumić rezonanse. Tłumienie jest wyższe niż w urządzeniach wykorzystujących metody omijania ścieżki przenoszenia drgań lub gorsze elastomery.
  3. Szeroki zakres ciężaru nośnego – wymienne pierścienie ViscoRings™ pozwalają pojedynczemu urządzeniu skutecznie izolować szeroki zakres ciężarów sprzętu. Inni wymagają zakupu różnych wersji swoich urządzeń w celu obsługi różnych zakresów sprzętowych.
– Carbide Bases nie sprawdziły się u mnie. Czy mogę je zwrócić?

Absolutnie. Zachęcamy nowych właścicieli, aby dali sobie dużo czasu na dostosowanie się do różnic wprowadzonych przez Carbide Base. Jeśli nadal nie jesteś zadowolony z wyników, po prostu zwróć swój przedmiot w ciągu 60 dni, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Aby to ułatwić, dołączona jest etykieta zwrotna. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Zwrotów.

– Czy powinienem użyć mniejszej ilości Baz Węglikowych przy cięższych ViscoRingach™, czy większej przy lżejszych ViscoRingach?

Większa liczba podstaw węglikowych z lżejszymi pierścieniami ViscoRings™ będzie lepsza od mniejszej liczby z cięższymi ze względu na zwiększone tłumienie. Jednakże, izolacja przy niskich częstotliwościach będzie najlepsza, gdy pierścienie ViscoRings™ będą stosowane na wyższym końcu ich zalecanej wagi. Może to wymagać użycia tylko 3 podstawek węglikowych do lżejszego sprzętu.

– Czy wysyłasz przesyłki międzynarodowe?

Tak. Kliknij przycisk Dodaj do koszyka i podaj swój adres wysyłki, aby uzyskać wycenę wysyłki w czasie rzeczywistym. Cła importowe i podatki są pobierane z góry w momencie składania zamówienia, aby uprościć odprawę celną i zapewnić, że nie będziesz odpowiedzialny za żadne dodatkowe opłaty przy dostawie. Szczegóły znajdziesz w naszej Polityce wysyłkowej.

– Czy mogę używać własnych adapterów gwintowanych i kolców podłogowych na Carbide Base?

Tak. Zarówno górny otwór jak i dolny otwór na szpikulec mają wspólny rozmiar gwintu 1/4″-20. Wiele z dostępnych w handlu gwintowanych adapterów i kolców podłogowych w tym rozmiarze powinno działać.

– Słyszałem, że kotwiczenie jest ważne w audio. Dlaczego twierdzisz, że pozwolenie na ruch jest dobre dla izolacji?

Aby zapewnić izolację, należy dopuścić ruch poza fazą. Jeśli producent twierdzi, że jego produkt „zakotwicza się” poniżej określonej częstotliwości lub w określonych kierunkach, oznacza to, że izolacja jest w tych sytuacjach pogorszona. Jeden z producentów twierdzi, że ruchy obudowy głośnika można wykazać przy braku zakotwienia za pomocą wibrometrii laserowej, ale jest to zwodnicze. To, co jest w rzeczywistości pokazane, to urządzenie izolacyjne o zwiększonej szczytowej wielkości drgań w rezonansie (wyższe Q) z powodu mniejszego tłumienia, a nie fizycznego „kołysania”. Podczas gdy Carbide Base pozwala na ruch w celu osiągnięcia izolacji, wysoki poziom tłumienia działa w celu znacznego ograniczenia wielkości i czasu trwania tych ruchów. Carbide Base szybko osiada pod wpływem impulsu wibracji.

 

Poniżej częstotliwości przejściowej (typowo około 200 Hz) pomieszczenie staje się dominującym czynnikiem wpływającym na wrażenia słuchowe w tym rejonie. Izolacja niskich częstotliwości jest więc krytyczna. Ma to na celu zminimalizowanie magazynowania i późniejszego opóźnionego uwalniania słyszalnej energii wibracji z powierzchni pomieszczenia, która może rozmazać bas i podbarwić dźwięk.

Single vibration isolator

Indywidualnie

Zawiera 1 podstawę węglikową zainstalowaną z określonym pierścieniem ViscoRing™.

audio isolation feet

Zestaw głośnikowy

Zawiera 8 podstaw węglikowych zainstalowanych z określonymi pierścieniami ViscoRings™, 24 kolce podłogowe i 8 zestawów 4 gwintowanych kołków do montażu głośników.

Stopy izolacyjne audio Carbide Base są projektowane i produkowane w naszym zakładzie obróbki CNC poza Austin w Teksasie. Wszystkie bazy karbidowe są objęte 60-dniową gwarancją satysfakcji. Zamówienia krajowe w USA obejmują bezpłatną wysyłkę i bezpłatną wysyłkę zwrotną. Międzynarodowa wysyłka dostępna. Szczegółowe informacje znajdują się w naszej Polityce Zwrotów.

 

Podstawy z węglików są sprzedawane pojedynczo lub jako zestaw głośnikowy zawierający 8 podstaw z węglików. Dostępne są wykończenia w kolorze czarnym i srebrnym. Wybierz lekki, średni lub ciężki pierścień ViscoRing™ w zależności od zamierzonego zakresu ciężaru nośnego.

$270$1990

Clear
  • *Ilość
    *Waga
    *Kolor
    Reset options

Wiskoelastyczne pierścienie izolacyjne ViscoRing™ do stosowania w stopkach audio na bazie węglików spiekanych. Sprzedawane indywidualnie.

$29

Clear