Montaż pierścieni ViscoRings™

1 Włóż dostarczony klucz imbusowy 2,5 mm w każdy z 3 otworów na górnej podkładce i odkręć znajdujące się tam śruby. Uwaga: Po całkowitym odkręceniu śruby pozostaną zachowane pod podkładką.

2 Rozepchnij górną i dolną część, aby uzyskać dostęp do zainstalowanego pierścienia ViscoRing™. Należy zachować cierpliwość przy rozdzieraniu, ponieważ pierścień ViscoRing™ może stać się lepki i wolno się rozdzielać. Dolna część może być częściowo niegwintowana w celu zwiększenia siły przebicia.

3 Wymienić pierścień ViscoRing™. Upewnić się, że nowy pierścień ViscoRing™ jest w pełni osadzony w dolnej części górnej części. Niewykorzystany ViscoRing™ należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Jest rzeczą normalną, że nowo zainstalowane pierścienie ViscoRings™ osiadają i lekko się ściskają po początkowym okresie użytkowania.

4 Wyrównaj górne otwory w górnej części z otworami gwintowanymi w górnej części dolnej części. Wciśnij górną część na górę dolnej części.

5 Włożyć klucz imbusowy do górnych otworów i dokręcić znajdujące się w nich śruby. Po całkowitym zabezpieczeniu śruba przestanie się obracać. Nie dokręcać zbyt mocno. Naciśnięcie i lekkie skręcenie górnej części może pomóc w prowadzeniu śrub do ich otworów. Jeśli śruby nadal nie są dopasowane do swoich otworów, zdejmij górną część i spróbuj ponownie.

6 (Opcjonalnie) Odkręć dolną sekcję w razie potrzeby, aby zwiększyć wysokość Carbide Base.