Zasady i warunki użytkowania

Niniejsze zasady i warunki regulują korzystanie z tej strony internetowej; jeśli nadal przeglądać i korzystać z tej strony, zgadzasz się przestrzegać i być związane z następujących zasad i warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności reguluje Carbide Audio LLC relacji z Tobą w odniesieniu do tej strony. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych warunków, prosimy nie korzystać z naszej strony internetowej.

 

Termin “Carbide Audio” lub “my” lub “nas” odnosi się do właściciela strony internetowej. Termin “Ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

 

Korzystanie z tej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość stron tej witryny jest przeznaczona wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może on ulec zmianie bez uprzedzenia.

 

  • Ta strona używa plików cookie do monitorowania preferencji przeglądania. Jeśli zezwolą Państwo na korzystanie z plików cookie, następujące dane osobowe mogą być przechowywane przez nas w celu wykorzystania przez osoby trzecie, jak wskazano w naszej Polityce prywatności.

 

  • Ani my, ani osoby trzecie nie udzielamy żadnych gwarancji ani rękojmi co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

 

  • Użytkownik korzysta z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Użytkownik ponosi własną odpowiedzialność za zapewnienie, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej strony internetowej spełniają jego szczególne wymagania.

 

  • Niniejsza strona internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub na które mamy licencję. Materiały te obejmują, ale nie ograniczają się do projektu, układu, wyglądu, wyglądu i grafiki. Powielanie jest zabronione, chyba że zgodnie z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków.

 

  • Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na tej stronie internetowej, które nie są własnością operatora lub nie są na niego licencjonowane, są na niej zaznaczone. Nieuprawnione korzystanie z tej strony może być podstawą do roszczeń o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo.

 

  • Od czasu do czasu, niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych. Linki te zostały zamieszczone dla Państwa wygody, aby zapewnić dalsze informacje. Nie oznaczają one, że popieramy daną stronę (strony). Nie ponosimy odpowiedzialności za treść stron, do których prowadzą linki.

 

  • Korzystanie z niniejszej strony internetowej oraz wszelkie spory wynikające z takiego korzystania z witryny podlegają prawu stanu Teksas (USA).