Wymiana pierścieni ViscoRings™

Wymiana pierścieni ViscoRings™

Instrukcje dotyczące demontażu i montażu pierścienia ViscoRing™ wewnątrz stopki Carbide Base.

1 Włożyć dostarczony śrubokręt do każdego z 3 górnych otworów i odkręcić znajdujące się w nich śruby. Uwaga: Po całkowitym odkręceniu śruby pozostaną pod blatem ze stali nierdzewnej.

2 Rozepchnij górną i dolną część, aby uzyskać dostęp do zainstalowanego pierścienia ViscoRing™. Należy zachować cierpliwość przy rozdzieraniu, ponieważ pierścień ViscoRing™ może stać się lepki i wolno się rozdzielać. Dolna część może być częściowo niegwintowana w celu zwiększenia siły przebicia.

3 Wymienić pierścień ViscoRing™. Upewnić się, że nowy pierścień ViscoRing™ jest całkowicie osadzony we wgłębieniu w górnej części podstawy przed umieszczeniem na nim górnej części.

4 Wyrównaj górne otwory w górnej części z otworami gwintowanymi w górnej części dolnej części. Nacisnąć górną część w dół na górną część ViscoRing™ i dolną część.

5 Proszę włożyć śrubokręt do górnych otworów i dokręcić znajdujące się tam śruby. Jeśli śruby nadal nie są dopasowane do swoich otworów, zdejmij górną część i spróbuj ponownie.

6 (Opcjonalnie) W razie potrzeby należy rozkręcić dolną część, aby zwiększyć wysokość stopki Carbide Base Base w celu wyrównania nierównych obciążeń.