Modernizacja wkładki Carbide Base

Modernizacja wkładki Carbide Base

Instrukcje dotyczące modernizacji stopek Carbide Base do wersji Sapphire lub Diamond poprzez wymianę górnej wkładki na stopce. Wkładki Sapphire i Diamond są dostępne oddzielnie dla każdej stopki Carbide Base Evo.

1 Włożyć dostarczony śrubokręt do każdego z 3 górnych otworów i odkręcić znajdujące się w nich śruby. Uwaga: Po całkowitym odkręceniu śruby pozostaną pod blatem ze stali nierdzewnej.

2 Podważyć górną i dolną część, aby uzyskać dostęp do spodu górnej obudowy. Proszę uzbroić się w cierpliwość, ponieważ ViscoRing™ może stać się lepki i wolno się rozdzielać. Dolna część może być częściowo niegwintowana w celu zwiększenia siły przebicia.

3 Proszę użyć dołączonego śrubokręta, aby odkręcić 3 śruby mocujące standardową wkładkę do górnej obudowy.

4 Proszę wyjąć standardową wkładkę, wypychając ją z dolnej środkowej części obudowy.

5 Włożyć i docisnąć nową wkładkę, aby całkowicie osadzić ją w otworze w górnej części obudowy.

6 Proszę użyć dołączonego śrubokręta, aby wkręcić z powrotem 3 śruby mocujące wkład do górnej obudowy.

7 Proszę wyrównać górne otwory w górnej części z otworami gwintowanymi w górnej części dolnej części. Wciśnij górną część na górę dolnej części. Proszę włożyć śrubokręt do górnych otworów i dokręcić znajdujące się tam śruby. Jeśli śruby nadal nie są dopasowane do swoich otworów, zdejmij górną część i spróbuj ponownie.